VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Питання для самоконтролю

 

 

1. Які сили діють на електрони в електричному та магнітному полях?

2. Які види емісії використовують у електронних приладах?

3. Що називається термоелектронною емісією?

4. Які види електровакуумних ламп використовуються на практиці?

5. Яке призначення сітки в тріоді?

6. Які матеріали відносять до напівпровідникових?

7. Назвіть відмінності між напівпровідником та діелектриком.

8. Назвіть відмінності між провідником та напівпровідником.

9. Принцип утворення напівпровідника n-типу?

10. Принцип утворення напівпровідника р-типу?

11. Які процеси відбуваються в прямо зміщеному електронно-дірковому переході?

12. Які процеси відбуваються в зворотно зміщеному електронно-дірковому переході?

13. Вкажіть призначення діодів.

14. Вкажіть призначення стабілітронів?

15. Назвіть основні параметри діодів.

16. Назвіть основні параметри стабілітронів.

17. Наведіть умовні графічні позначення біполярних транзисторів.

18. Назвіть основні параметри біполярного транзистора.

19. Назвіть основні схеми включення біполярних транзисторів у підсилювальних каскадах.

20. Вкажіть основні режими роботи біполярного транзистора в електронних схемах.

21. Опишіть будову польового транзистора та принцип його роботи.

22. Наведіть умовні графічні позначення польових транзисторів.

23. Наведіть умовні графічні позначення тиристорів.

24. Поясніть принцип роботи тиристора.

25. Назвіть основні параметри тиристора.

Прокоментувати:

вгору