VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Використані джерела

 

1. Гуржій А.М. та ін. Імпульсна та цифрова техніка.  Харків : Компанія СМІТ, 2005.

2. Сисоєв В.М., Чернявський В.П. Радіотехніка з елементами обчислювальної техніки.  — Київ : Вища школа, 1986.

3. Гуржій А.М. та ін. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів / Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. – К. : Форум, 2002. – 382 с.: іл.

4. Анисимов М.В. Елементи електронної апаратури та їх застосування.  — Київ : Вища школа, 1997.

5. Матвійків М.Д. та ін. Елементна база апаратів: Підручник / Матвійків М.Д., Когут В.М., Матвійків О.М. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 428 с.

6. Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія: Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів / Смердов А.А, Дяденко М.С., Зайчук В.О. та ін.; За ред. Смердова А.А. – Київ : Гала, 1998. – 288 с.: іл.

7. Напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та технологія їх виробництва: Підручник / Гордієнко Ю.О., Гуржій А.М., Бородін О.В., Бурдукова С.С. – Харків : Компанія СМІТ, 2004. – 416 с.

8. Огляд та класифікація методів та засобів вимірювання параметрів низькоінтенсивних НВЧ-сигналів / Куценко В.П. // Штучний інтелект. — 2011 р. — № 2. — С. 144-151. — Бібліогр. : 16 назв. — укр.

9. Основи побудови радіолокаційних засобів розвідки повітряного простору: конспект лекцій / Васюта К.С., Тесленко О.В., Купрій В.М., Малишев О.А.  Харків : ХУПС, 2013. – 212 с.: іл.

10. Основи радіоелектроніки : підручник / Сисоєв В.М. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с.: іл.

11. Терещук Р.М., Терещук К.М., Седов С.А. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства  — Киев : Научная мысль, 1987.

12. Ремонт и регулировка телевизоров «Электрон» 3УСЦТ. – Львов : Облполиграфиздат, 1990.

13. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя / Под ред. канд. техн. наук Боровського В.П. – Київ : Техніка, 1987. – 342 с.

14. Телевизоры «Электрон ТЦ 433Д/436Д» Инструкция по ремонту. – Львов : Облполиграфиздат, 1989.

Прокоментувати:

вгору