VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Принцип роботи чорно-білого телевізора

 

Телевізійний приймач чорно-білого зображення має перемикач вибору телевізійних каналів. При цьому перемикаються контури підсилювача ПРЧ та гетеродина Г так, що частота fг гетеродина буде вище несучої частоти сигналу зображення fНЗ на 38 МГц та несучої частоти звукового супроводу fНЗв на 31,5 МГц. При цьому на виході змішувача З з’являється сигнал проміжної частоти зображення fПЧЗо=38 МГц та першої проміжної частоти звуку fПЧЗв=31,5 МГц.

Сигнал проміжної частоти підсилюється ППЧ. Особливістю формування АЧХ є подавлення проміжної частоти звукового супроводу до рівня 3-5% та зниження підсилення на проміжній частоті зображення приблизно до 50%.

Подавлення ПЧ звуку вирівнює підсилення в смузі частот, що відведено в сигналі ПЧ для звукового супроводу. При нерівномірному підсиленні сигнал звукового супроводу модулюється по амплітуді, проходить на вихід відеопідсилювача та створює завади на екрані кінескопа у вигляді горизонтальних світлих та темних смуг, що змінюють свою яскравість у такті із звуком.

Повний телевізійний сигнал виділяється на виході амплітудного детектора Д, де одночасно з’являється сигнал, що має частоту биття між ПЧ зображення та звукового супроводу, рівну 6,5 МГц. Так ПЧ зображення використовується в якості частоти гетеродина, а її перетворення проходить в нелінійному елементі – н/п діоді амплітудного детектора. Оскільки сигнал ПЧ звукового супроводу промодульований по частоті, то буде промодульований і сигнал биття. Друга ПЧ звукового супроводу (6,5 МГц) стабільна, так як вона утворюється в передавачі як різниця між несучими частотами зображення та звукового супроводу.

На виході відеопідсилювача ВП повний телевізійний сигнал, підсилений до потрібного рівня, розділюється. Сигнал яскравості надходить на модулюючий електрод кінескопа через фільтр Ф, який налаштований на частоту 6,5 МГц та запобігає попадання сигналу цієї частоти на кінескоп. Сигнал другої ПЧ звукового супроводу підсилюється власним підсилювачем ПЧ ППЧЗ, обмежується по амплітуді обмежувачем О для зняття паразитної амплітудної модуляції та детектується частотним детектором ЧД. Сигнал, що надходить з виходу детектора, підсилюється підсилювачем звукової частоти ПЗЧ та відтворюється гучномовцем ВА.

Повний телевізійний сигнал подається з виходу відеопідсилювача ВП на селектор синхроімпульсів ССІ, де з нього виділяються імпульси синхронізації, що надходять на розділюючий фільтр РФ. Синхроімпульси рядків та кадрів з’являються на виходах фільтра РФ окремо та подаються на входи задаючих каскадів рядків ЗКР та кадрів ЗКК, що формують пилкоподібну напругу рядкової та кадрової частот. Ці напруги керують вихідними каскадами рядків ВКР та кадрів (ВКК), що формують вихідні пилоподібні струми, які в свою чергу надходять на рядкові та кадрові котушки відхиляючої системи кінескопа для розгортки електронного променя по горизонталі та вертикалі. Одночасно каскад ВКР та високовольтний випрямляч ВВ формують високу напругу для живлення анода кінескопа К.

Телевізійний приймач має автоматичні регулювання: автоматичне регулювання підсилення, автоматичне підстроювання частоти та фази рядкової розгортки (АПЧ та Ф). Крім того, застосовують АПЧГ та автоматичну підстройку яскравості АРЯ.

cxema chrno biliho telev

Рисунок 1. Структурна схема чорно-білого телевізора

Прокоментувати:

вгору