VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Повний телевізійний відеосигнал

 

Телевізійний відеосигнал – це сигнал, що несе інформацію про телевізійне зображення. Розглянемо принцип формування аналогового телевізійного відеосигналу на прикладі зі спрощеним зображенням (рисунок 1,а) у вигляді небагатьох елементів та з використанням порядкової розгортки. Вважаємо, що це зображення, яке містить білі, сірі та чорні елементи, сформоване на фоточутливій поверхні електронно-променевого перетворювача світло – сигнал, а зчитування інформації здійснюється електронним променем з нехтовно малим діаметром електронної плями (сканувального елемента СЕ).

Упродовж проміжку часу Te, коли СЕ рухається поперек елемента з максимальною освітленістю (білий елемент), формується відеосигнал максимального значення. При скануванні сірого елемента отримуємо менший сигнал, при скануванні чорного елемента сигнал дорівнює нулеві. Характер сформованого сигналу ілюструє рисунок 1,б, де Tp - час формування рядка, Tk - час формування кадру.
prunzup formuvannja radiosuhnalu

Рисунок 1. Принцип формування відеосигналу

 

У цьому прикладі припущено, що зворотні ходи здійснюються за безмежно малі проміжки часу, а кадр формується трьома рядками – Р1, Р2, Р3.

В реальних телевізійних системах зворотні ходи як рядкової, так і кадрової розгорток, вимагають певного часу. Як вже згадувалося, власне сигнал зображення у ці проміжки часу не формується і тому у відеосигнал вводять сигнал гасіння, який складається з рядкових імпульсів гасіння та польових імпульсів гасіння. Ці імпульси повинні бути такими, щоб екран відтворювального пристрою під час зворотних ходів променя не збуджувався (не світився).

Поряд з поняттям телевізійного відеосигналу існує поняття повного телевізійного сигналу, під яким розуміють телевізійний відеосигнал, що містить сигнал синхронізації. У свою чергу сигнал синхронізації складається з імпульсів синхронізації рядків та імпульсів синхронізації полів. Ці імпульси є абсолютно необхідними для погодженого функціонування розгорток на передавальній та приймальній сторонах телевізійної системи, без чого правильне відтворення телевізійного зображення неможливе.

Фрагмент повного телевізійного відеосигналу чорно-білого телебачення при використанні черезрядкової розгортки показано на рисунок 2.

frahment povh televz suhnalu

Рисунок 2. Фрагмент повного телевізійного відеосигналу

 

Він містить ділянку з польовим імпульсом гасіння, на якому у зоні імпульсів синхронізації розташовані, зліва направо, п’ять імпульсів вирівнювання, період яких є удвічі меншим від періоду рядка Tp, польовий імпульс синхронізації, прорізаний короткими імпульсами, що також мають період Tp2, знову п’ять імпульсів вирівнювання, а відтак рядкові імпульси синхронізації з періодом Tp. Перед і після польового імпульсу гасіння на рисунку зображені рядкові імпульси гасіння, на вершинах яких розташовані рядкові імпульси синхронізації. Між імпульсами гасіння знаходяться ділянки з телевізійним відеосигналом. На рисунку вказані також номери рядків, причому рядки 310, 311, 312, а також половина рядка 313, відносяться до поля 1. З початком польового імпульсу синхронізації починається формування рядків поля 2 відповідно з номерами 314, 315 ... 625, причому зразу після рядка з номером 625 починається польовий імпульс синхронізації поля 1 (на рисунку не показано).

Аналогічний фрагмент сигналу для початку поля 1 відрізняється тим, що початок польового імпульсу синхронізації збігається не з серединою рядка (дивіться рисунок 2. - початок поля 2 збігається з серединою 313 рядка), а з кінцем 625 рядка. Цією відмінністю забезпечується черезрядковість розгортки. Імпульси вирівнювання та імпульси, які прорізають польовий імпульс синхронізації, як зазначалося, мають частоту вдвічі вищу від частоти рядків. Це, з одного боку, спрощує процес формування сигналу синхронізації, з іншого - забезпечує стійкість синхронізації рядків під час дії польового імпульсу гасіння (під час зворотного ходу кадрової розгортки). За рисунком можна переконатися, що тривалість польового імпульсу гасіння відповідає 25 рядкам. З урахуваннях двох польових імпульсів гасіння отримуємо, що кількість рядків, у яких відтворюється зображення і які ще називають активними рядками, дорівнює 625–50=575. Деякі часові параметри імпульсів повного телевізійного відеосигналу є такими:

 - тривалість рядкового імпульсу гасіння – 12 мкс;

 - тривалість рядкового імпульсу синхронізації – 4,7 мкс;

 - тривалість вирівнюючого імпульсу – 2,35 мкс;

 - тривалість польового імпульсу гасіння – 1612 мкс;

 - тривалість польового імпульсу синхронізації – 160 мкс;

 - часовий зсув між початками рядкових імпульсів гасіння та синхронізації – 1,5 мкс.

Прокоментувати:

вгору