VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Частотний детектор

 

Для детектування ЧМ-сигналів використовують частотний детектор (рисунок 1), який складається з двох коливальних контурів; первинного L1C1 та вторинного L2L3C3, налаштованих на середнє значення частоти вхідного сигналу. Котушки L1 та L2+L3 зв’язані між собою індуктивно. Крім того, напруга з контуру L1C1 подається через конденсатор С2 на загальну точку котушок L2 та L3. Діоди VD1 та VD2 призначені для випрямлення змінної напруги, що надходить з котушок L2 та L3 та контуру C1. Конденсатори С4 та С5 згладжують пульсації несучої частоти, а через дросель L4 замикаються постійні складові струмів діодів VD1 та VD2.

Розглянемо роботу детектора. При частоті вхідного сигналу fC, рівній частоті настройки його контурів f0, тобто при fC=f0. Вектор напруги U1, що діє на первинному контурі L1C1 (рисунок 2, а) в нульовій фазі. Ця напруга викликає в котушці L1 струм І1, що відстає на 90°. Магнітний потік Ф1, що викликаний струмом І1, співпадає з ним по фазі. Наведена в котушках вторинного контуру частиною магнітного потоку Ф1, що пронизує їх витки, ерс Е2 випереджає його на 90° а, відповідно, співпадає по фазі з напругою U1. Струм І2 вторинного контуру, що створений ерс Е2, співпадає з нею по фазі, так як її частота та частота настройки контуру однакові. Струм І2 викликає падіння напруги U2 на котушках L2L3, випереджаюче його на 90°. Відповідно, напруга U2 випереджає напругу U1. Діюча на діодах VD1 та VD2 повні напруги являють собою суми векторів:

UVD1=U1+0.5U2;                UVD2=U1-0.5U2.

Додавання векторів показує, що на діодах VD1 та VD2 діють однакові напруги, а відповідно, через них проходять і однакові струми. При цьому напруги на навантажувальних резисторах R1 та R2 також рівні. Так як ці напруги протифазні відносно загальної точки резисторів R1 та R2, повна вихідна напруга UВИХ рівна нулю.

При зменшенні частоти вхідного сигналу, тобто fC<f0, фазові співвідношення між струмами та напругами змінюються (рисунок 2, в): струм І2 випереджає ерс Е2 по фазі на кут φ, оскільки опір вторинного контуру на частоті fC ємнісний; напруга U2 випереджає струм І2 на 90°. Відповідно, вектор напруги U2 повертається в сторону випередження також на кут φ. Додавання векторів напруг, діючих на діодах VD1 та VD2 (рисунок 2, г) показує, що UVD2>UVD1, тому повна напруга на виході детектора від’ємна.

При збільшенні частоти вхідного сигналу, тобто fC>f0, вихідна напруга буде додатною.

chastotnuj detektor

Рисунок 1. Схема частотного детектора

chastotnuj detektor 2

Рисунок 2. Векторні діаграми частотного детектора

Прокоментувати:

вгору